ELITMOTO - banner boczny gif v2

NOWE OZNAKOWANIE - FRANCJA

ANGLES MORTS

Od 1 stycznia 2021 obowiązkowym wyposażeniem samochodów

mają być naklejki lub tablice informujące o ograniczonej widoczności.

Nowe oznakowanie będzie wymagane w samochodach ciężarowych oraz autobusach,

których DMC przekroczy 3,5 t. 

Oznaczenia powinny być umieszczone na bokach i tyle nadwozia pojazdu.

 Niestosowanie się do nowego przepisu może skutkować mandatem w wysokości 750 euro.

Przepisy reguluje specjalny dekret

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ: